Diaconie

Op dit moment is de post Diaconie vacant. Voor diaconale zaken kun je je tot nader bericht wenden tot het stafteam van Menorah Zaanstad, bereikbaar via: secretariaatmenorah@gmail.com