Gebedsavonden

Iedere maand vindt er voor en door gemeenteleden van Menorah een gebedsavond plaats. Deze wordt thuis bij enkele leden van het stafteam gehouden, elke 1e maandag van de maand. De juiste data en plaats worden vermeld in de agenda op de website en staan in het infoblaadje dat iedere zondag wordt uitgereikt aan de bezoekers van de samenkomst.

Op deze avonden wordt er gebeden voor mensen binnen onze kring die dat nodig hebben, de zieken, de ouderen, de mensen die verdriet hebben enz. Ook wordt er gebeden voor alle activiteiten die binnen Menorah plaats vinden, bv voor de muziekgroep, de gemeente groeigroepen, het jeugd- en jongerenwerk, de Dorcaswinkel. Natuurlijk kunnen er ook gebedspunten worden ingebracht.

De avonden staan open voor iedereen. We willen met elkaar een werkende, maar bovenal ook een biddende gemeente zijn.

Gebedskamer
Binnen Menorah zijn er ook gemeenteleden die een gebedskamer hebben ingericht. Gewoon, voor doordeweeks, een uurtje of dagdeel, rust zoeken om te bidden. Zou je hiervan gebruik willen maken nemen dan contact op via menorahzaanstad@gmail.com