Pastoraal team

Binnen Menorah bestaat sinds mei 2015 een pastoraal team (PT). Het team bestaat uit 4 personen en de coördinatie tussen PT en het stafteam wordt verzorgd door een lid van het stafteam.
Het doel van het PT is: omzien naar elkaar, een luisterend oor bieden, samen lezen in de Bijbel en bidden voor/met de ander. Veel gemeenteleden hebben één of meerdere bezoekjes gehad van iemand van het PT.

Mocht u ook behoefte hebben aan een bezoekje van één van de leden van het PT, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken bij iemand van het pastoraal team of het stafteam. Momenteel bestaat het PT uit: Corrie Voortman, Janine Knibbe, Hanneke Veurink en Marijke Groenhof. De coördinatie tussen PT en stafteam wordt verzorgd door Ineke Stronks.
Uiteraard hebben alle leden van het PT, net als de leden van het stafteam, geheimhoudingsplicht.