Nieuws

Nieuwe voorganger voor Menorah Zaanstad

Op 9 september zijn Mark Veurink en Hanneke Veurink-Malda ingezegend als evangelist en kerkelijk werker voor Menorah Zaanstad. Na een vacante periode van vier jaar heeft de kerk weer een eigen voorganger! Tijdens de feestelijke intrededienst in de Noorderkerk ging ds. Paul den Hertog samen met Mark Veurink voor, en werd het stokje van het evangelisatiewerk in Zaanstad definitief doorgegeven. De tekst bij deze intrededienst was 2 Korinthiers 12:9: "Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid." 

Nieuwe cursus discipelschap

Op woensdag 23 mei 2018 beginnen we met een cursus 'Discipelschap'. We gaan terug naar de Joodse wortels van ons geloof. Jezus was immers zelf ook Joods en doorkneed in de Tora en deze invloeden zien en lezen we terug in de evangeliën, maar ook de brieven van Paulus, Petrus, Johannes en Jacobus begrijpen we beter na het lezen dan boek. We leren dit van en uit het boek: Wandelen in het stof van rabbi Jezus / Hoe Jezus' Joodse woorden uw leven kunnen veranderen. Schrijfster is Lois Tverberg. 

Lees verder voor meer info en geef je gauw op!

Pasen 2018

Jezus is opgestaan! De dood is overwonnen, en nieuw Leven is gekomen. Dat hebben we gevierd in een feestelijke paasdienst afgelopen zondag. Met mooie muziek, een enthousiaste dans door enkele kinderen, het Paasevangelie werd verteld door de dominee, en als aandenken werd aan het einde van de dienst een narcis uitgedeeld met daarbij de tekst Jezus Leeft. De kinderkring is tijdens de dienst naar verzorgingstehuis Oostergouw gegaan. Er zijn op twee afdelingen liedjes gezongen en narcissen uitgedeeld.

 

Voedselbank actie op Biddag (18 maart)

Misschien is het u al opgevallen: vanaf dit jaar staat er niet meer elke zondag een krat klaar voor de producten voor de Voedselbank. We zullen u tweemaal per jaar vragen om een aantal artikelen mee te nemen uit de supermarkt, en wel op Biddag en op Dankdag. Dit betekent dat we op 18 maart een Voedselbank actie zullen hebben in het kader van Biddag.

Doet u mee? Wat zou het fijn zijn als we weer een mooie opbrengst kunnen donoren aan de mensen die het zoveel minder hebben dan de meesten van ons. Een boodschappenlijstje ligt voor u klaar bij de welkomst-tafel en vindt u verder in dit bericht. U mag uiteraard zelf een keuze maken wat en hoeveel u wilt geven.
Alvast onze hartelijke dank namens De Voedselbank

 

1 2 6 Next