Nieuws

Gospelkoor New Spirit te gast op 18 februari 2018

Zondag 18 februari verleende gospelkoor New Spirit uit Wormerveer haar medewerking aan de zondagse dienst van Menorah. Het koor werd begeleid door piano, drums, bas- en electrische gitaar. Er werden zes mooie liederen gezongen, onder andere Don't give up, Hide me now en Whom shall I fear. Na afloop van deze feestelijke dienst kon er worden gesmuld van het door diverse gemeenteleden meegenomen lekkers. 

Feestelijke vrouwendagviering in de Hofwijk

Uit de tijd van het buurtwerk van stichting Samen Thuis is een mooie traditie bewaard gebleven. Het vrouwenfeest! De feestelijke vrouwendagviering vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 maart van 18-23 uur. Een feest voor vrouwen van alle leeftijden. Neem lekker wat hapjes mee, en de kinderen mogen thuisblijven. Entreeprijs is 1 euro. 

Locatie: Fluxus, Hof van Zaenden 65. Welkom aan alle vrouwen!

Missional communities: een nieuwe vorm van gemeente-zijn

Missional communities: nieuwe vorm van gemeente-zijn. Een kerk, opgebouwd uit groepen van maximaal vijftig volwassenen, elk met een specifieke missie in de samenleving. Dat is de visie van een Engelse kerk die nu ook in Nederland getest wordt.

Maak mij niet arm, maar ook niet rijk.

Twee dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef: Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: Wie is de HEER? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken.

1 2 6 Next