Nieuwe cursus discipelschap

In Handelingen lezen wij ‘Daar waren zij samen een heel jaar bij de volgelingen van Jezus te gast en gaven vele mensen onderwijs. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus Christus voor het eerst ‘christenen’ genoemd.’ Handelingen 11:26 HTB.

Sindsdien is het begrip 'christen' heel erg breed geworden en bijna losgekoppeld van discipelschap. Wat maakte je als discipel tot een christen?

Op woensdag 23 mei 2018 beginnen we met een cursus 'Discipelschap'. We gaan terug naar de Joodse wortels van ons geloof. Jezus was immers zelf ook Joods en doorkneed in de Tora en deze invloeden zien en lezen we terug in de evangeliën, maar ook de brieven van Paulus, Petrus, Johannes en Jacobus begrijpen we beter na het lezen dan boek. We leren dit van en uit het boek: Wandelen in het stof van rabbi Jezus / Hoe Jezus' Joodse woorden uw leven kunnen veranderen. Schrijfster is Lois Tverberg.

Praktisch:

- Het is fijn (en eigenlijk onontbeerlijk) als iedereen het boek heeft voor we beginnen. Je kunt het boek bestellen bij Uitgeverij Toetssteen. www.toetssteen-boeken.nl

- We komen tweewekelijks bij elkaar in een huiskamer te Zaandam. Aanvang 20.00u tot 21.30u.

- De eerste avonden zijn 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli. Na de zomervakantie gaan we in september weer verder. 

- Wil je meedoen? Geef je op via: retimpa@hotmail.com (e-mailadres René) of schiet René of Betty aan.