Preek - Lucas 20:9-19 - GODS LAATSTE OFFENSIEF

Inleiding

dia 1 - parkeerplaats

Laten we het eens over de grote problemen van het leven hebben: parkeerplaatsen.

Óf je moet ervoor betalen, óf ze zijn bezet.

Gruwelijk irritant…

Ik snap gewoon niet dat iedereen z’n auto zo nodig op mijn plek wil parkeren.

 

Daarvan krijg ik de neiging een briefje onder de ruit te doen

met het vriendelijke verzoek voortaan mijn plek vrij te houden.

De tweede keer ga ik dreigen met een boete,

en als iemand onverbeterlijk tóch op mijn plek blijft parkeren,

dan schrijf ik een forse boete uit,

binnen 14 dagen over te maken naar mij.

Dat zal die foutparkeerders leren!

 

dia 2 - wegsleepregeling

Of ik kan de kinderen met stoepkrijt aan het werk zetten,

een groot kruis door mijn parkeervak laten tekenen: hier niet parkeren!

Of een bordje plaatsen: gereserveerde parkeerplek, wegsleepregeling van kracht.

De eerstvolgende die zich op mijn plek waagt, zal het weten!

Zonder pardon bel ik de wegsleepdienst…

…om vervolgens hard te worden uitgelachen.

‘Meneer, dat gaat zomaar niet.

Die parkeerplaats is een openbare parkeerplaats.

Parkeer uw auto maar 50 meter verder.

Goede middag nog!’

Tuut, tuut, tuut…

 

dia 3 – Gods laatste offensief / Lucas 20

Ik kan wel doen alsof ik de baas ben,

maar daarmee ben ik het nog niet.

Dat is precies het verwijt dat Jezus krijgt

als hij na een lange reis in Jeruzalem is aangekomen:

‘Jezus, je moet niet denken dat jij hier de baas bent.’

Daarop reageert Jezus met, alweer, een verhaal.

(Degenen die hier vorige week ook waren

zal het verhaal allicht bekend voorkomen: toen is het ook gelezen.

Maar ik ben ervan overtuigd dat je ook dan wel iets nieuws zult horen.)

Laten we het gaan lezen: Lucas 20:9-19.

 

Dit verhaal gaan we wat beter bekijken

vanuit het thema: ‘Gods laatste offensief’.

Want Jezus vertelt over hoe God alles op alles zet om jou te winnen.

 

1.    Wie is de baas?

dia 4 – is Jezus een indringer? (ezel)

Maar het begint met die vraag: wie is er nu eigenlijk de baas?

De afgelopen weken waren we met Jezus op reis naar Jeruzalem,

en luisterden we naar de verhalen die hij onderweg vertelde.

Nu is Jezus in Jeruzalem aangekomen en nadert de ontknoping.

Op een ezelsveulen maakte Jezus zijn opwachting in de Godsstad.

Hij werd onthaalt met de woorden van Psalm 118:

‘gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer.’

 

dia 5 - tempelreiniging

Én Jezus gedraagt zich als de baas.

Een bezoekje aan de tempel loopt gruwelijk uit de hand:

eigenhandig verjaagt Jezus er alle handelaars.

Waar Jezus onderweg vooral te maken had met Farizeeën,

jaagt hij nu de echt belangrijke mensen tegen zich in het harnas: de hogepriesters.

Voor hen is Jezus een indringer:

‘dat loopt Jeruzalem maar binnen en neemt de boel direct over!

Waar haalt hij het recht vandaag die handelaars eruit te zetten?!

En dan kiest hij ook nog de tempel – ónze tempel –

om het volk onderwijs te geven.

Wie denkt hij wel niet dat hij is?

Jezus is toch geen schriftgeleerde, hij heeft toch geen onderwijsbevoegdheid?

Hoe haalt hij het dan in zijn hoofd uitgerekend hier zijn leer te brengen?’

Maar ingrijpen – dat durven ze niet: Jezus is veel te populair.

 

Helaas voor hen weet Jezus van geen ophouden,

dus uiteindelijk gaan ze met Jezus in gesprek:

‘moet je eens even horen, dit is onze tempel,

wie geeft jou het recht de boel hier over te nemen?’

Zoals ik geen recht heb auto’s voor de deur weg te slepen,

zo heeft Jezus volgens de hogepriesters geen recht op de tempel.

 

dia 6 – nee: Jezus heeft alle rechten!

Maar Jezus draait de zaken volledig om!

Wie is er nu de indringer?

Heeft Jezus de tempel van de hogepriesters afgepakt?

Of is het andersom?

Dat is wat Jezus claimt: dat juist hij alle rechten heeft.

 

dia 7 - wijngaard

Jezus begint te vertellen: ‘een man legde een wijngaard aan.’

Jezus wil nog wel eens verhalen vertellen waarvan de betekenis niet direct duidelijk is,

maar in dit geval is Jezus glashelder:

als een man een wijngaard aanlegt, is God die man en Israël de wijngaard –

dat weet iedereen!

Zo staat het vaker in de bijbel, bijvoorbeeld in Jesaja 5:

‘Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten.’

Een wijngaard is voor Israël wat molens zijn in de Zaanstreek:

hét symbool van nationale, of in het geval van de molens: lokale, trots.

 

Met dat in het achterhoofd is de rest van de hoofdpersonen ook snel ingevuld.

De pachters, dat zijn de Joodse leiders,

de knechten van de eigenaar, dat zijn de profeten,

en de zoon: dat is Jezus zelf.

Dat is niet alleen met de kennis van achteraf duidelijk,

voor Jezus’ eerste toehoorders was er ook geen enkele twijfel

over wat Jezus nu eigenlijk bedoelde te zeggen.

Niet voor niets reageren de mensen met ‘dat nooit!’

 

Die pachters, de Joodse leiders dus, wil je eigenlijk niet in je wijngaard hebben…

Ze gedragen zich alsof de wijngaard van hen is.

Had de eigenaar maar niet op reis moeten gaan…

Als de eigenaar knechten stuurt om de huur op te halen,

worden die knechten uitgelachen en eruit gezet.

Het is werkelijk de omgekeerde wereld!

 

In feite kaatst Jezus de beschuldiging van de hogepriesters terug:

‘jullie zien mij als een indringer,

vragen je af waar ik het recht vandaan haal?

Misschien moeten jullie eens wat beter naar jezelf kijken.

Israël noch Jeruzalem noch de tempel is van jullie:

ze zijn de wijngaard van God!

Waar halen júllie het recht vandaan daar de baas te spelen,

om Gods wijngaard te bezetten?’

 

dia 8 - wereld

Wie is er nu eigenlijk de baas?

Ik denk dat wij er, net als die hogepriesters, een handje van hebben

de baas te spelen op Gods wereld.

We leven alsof de wereld van ons is, er is om ons gemak te dienen.

We willen geen verantwoording afleggen voor de keuzes die we maken,

want ‘het is mijn leven, en ik heb recht zelf te kiezen.’

Maar deze wereld is van God, en God heeft recht op mij!

 

2.    Gods wapen: liefde

dia 9 – Gods wapen: liefde

Het verhaal van Jezus is nog maar net begonnen.

Er is geen twijfel mogelijk over waar Jezus naartoe wil:

God heeft alle rechten, maar de Joodse leiders weigeren dat te erkennen.

En dan komt de volgende vraag: hoe gaat God zijn gezag herstellen?

Het antwoord is heel kort: Gods wapen is liefde.

Gods offensief is een offensief van liefde.

 

dia 10 – als wij God waren: geweld

Laten we even doen alsof we het verhaal nog niet verder hebben gelezen.

Dus alles wat weten is dat er een wijngaard is,

dat de eigenaar op reis is gegaan

en zijn wijngaard in het beheer van pachters heeft gegeven,

die weigeren huur te betalen.

Hoe zou de eigenaar reageren?

Als Jezus mij zou vragen:

‘zeg Mark, hoe loopt dit verhaal volgens jou af?’

dan zou dit mijn antwoord zijn.

 

dia 11 - deurwaarder

“Toen de eigenaar van de wanbetalende pachters hoorde, werd hij woedend.

‘Wie denken ze wel niet dat ze zijn?’

Op hoge poten stuurde hij een brief naar de pachters,

met daarin het dringende verzoek de huur binnen 3 werkdagen over te maken.

Elk uur liep de eigenaar naar het kantoor van zijn bank

om te controleren of zijn geld al binnen was,

maar steeds moest de bankbeambte hem teleurstellen.

De deadline verstreek en de pachters lieten het afweten.

 ‘Nu heb ik het vriendelijk geprobeerd,’ dacht de eigenaar,

‘blijkbaar luisteren ze daar niet naar: dan maar onvriendelijk.’

En hij schakelde een deurwaarder in.

Maar in de wijngaard werd de deurwaarder met hoongelach ontvangen:

‘jij komt zeker van die oude baas –

nou, zeg hem maar dat wij niet wensen te betalen.’

De deurwaarder koos eieren voor zijn geld, hij had geen zin in een knokpartij,

en keerde onverrichterzake terug.

Ondertussen werd de eigenaar alleen maar bozer:

‘dit kan zo niet langer doorgaan.’

Op het politiebureau waren ze dat roerend met hem eens.

Besloten werd om de ME in te schakelen:

met wapenstokken en pepperspray werd de wijngaard ontzet.

De voormalig pachters wachtte een lange straf,

en voortaan screende de eigenaar zijn pachters beter.”

 

dia 12 – God is anders: geeft al zijn liefde

Dat zou helemaal geen gek einde zijn toch?

Maar het verhaal van Jezus gaat heel anders!

De eigenaar lijkt een naïeve optimist, die het geduldig blijft proberen.

Als zijn eerste knecht de wijngaard uit gezet is,

stuurt hij gewoon een volgende knecht.

‘Misschien hebben ze het niet begrepen,

of zaten ze even krap bij kas – ik geef hen gewoon nog een kans.’

En zo gaat het maar door, zoals het in de geschiedenis van Israël ook doorging:

God stuurt de ene na de andere profeet,

maar niemand wil naar ze luisteren…

Elke keer weer: ‘jongens, deze wijngaard is van mij.

Samen kunnen we er iets prachtigs van maken,

maar dan moeten jullie wel meewerken. Deal?’

 

Maar steeds krijgt hij ‘nee, geen belangstelling’ te horen.

De eigenaar beseft ook wel dat nog meer knechten sturen niets zal uithalen.

Het wordt tijd voor zijn slotoffensief.

Normaal bij een slotoffensief worden alle soldaten ingeschakeld,

worden alle verloven ingetrokken en is het alles of niets.

Maar deze eigenaar stuurt geen gewapende troepen.

Hij stuurt zijn eigen zoon: voor hem zullen de pachters toch wel respect hebben?

Niet dus: de zoon wordt vermoord.

 

dia 13 - kruis

Waarom zet God het leven van zijn Zoon op het spel

voor mensen die toch  niet naar hem willen luisteren?

Waarom trekt God de stekker er niet gewoon uit?

Omdat dit typisch God is!

Hij weet dat liefde sterker is dan welk wapen dan ook.

Kwaad met kwaad vergelden lost uiteindelijk niets op.

De enige manier om écht van het kwaad te winnen

is consequent te reageren met liefde.

 

Dat doet God: voor dit slotoffensief geeft hij al zijn liefde.

Alles om tot onze harten door te dringen.

Want God wil ons helemaal niet uit zijn wijngaard zetten.

Het gaat God er niet eens zozeer om dat hij zijn wijngaard terug krijgt.

Het gaat hem er nog veel meer om dat hij jou voor zich wint!

Hij wil samen met mensen genieten van zijn wijngaard.

 

dia 14 – Gods liefde wint

Maar wint die liefde?

Het lijkt te mislukken…

De zoon wordt vermoord, en de eigenaar stelt met geweld orde op zaken.

Want als we zelfs naar Jezus niet willen luisteren,

zijn we onbereikbaar geworden voor Gods liefde.

 

Maar die kans is nog niet verkeken:

het is niet zo dat nu de zoon vermoord is, ons lot bezegeld is.

Jezus is Gods dringende appel:

‘wees toch niet eigenwijs, doe niet alsof het jouw wereld is,

maar geniet met mij van mijn wereld.’

Gods liefde hééft niet verloren:

na Goede Vrijdag komt Pasen,

en blijkt dat God het kwaad verslaat door het te ondergaan.

Daarbij Jezus haalt weer Psalm 118 aan,

die de mensen voor hem zongen toen hij op een ezel Jeruzalem introk:

‘de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden.’

 

3.    Laat je overwinnen

dia 15 – laat je overwinnen (vlag)

Jezus is Gods slotoffensief,

God trekt al zijn liefde uit de kast om jou te winnen.

En waar in Lucas 20 de mensen nog roepen: ‘dat nooit!’,

omdat ze niet kunnen geloven dat Jezus vermoord zal worden,

roepen ze een paar dagen later: ‘kruisig hem!’

En even daarna vertwijfeld: ‘wat hebben we gedaan.’

 

Het kruis wil doordringen tot afgestompte harten.

Dus laat het binnenkomen, juist deze week van Goede Vrijdag.

Het kruis is Gods laatste en verbluffend krachtige appel:

‘geef je over, zwaai de witte vlag,

laat je alsjeblieft door mijn liefde overwinnen,

want ik wil jou niet kwijt!’

Amen.

Lucas 20:9-19 - GODS LAATSTE OFFENSIEF

Inleiding

dia 1 - parkeerplaats

Laten we het eens over de grote problemen van het leven hebben: parkeerplaatsen.

Óf je moet ervoor betalen, óf ze zijn bezet.

Gruwelijk irritant…

Ik snap gewoon niet dat iedereen z’n auto zo nodig op mijn plek wil parkeren.

 

Daarvan krijg ik de neiging een briefje onder de ruit te doen

met het vriendelijke verzoek voortaan mijn plek vrij te houden.

De tweede keer ga ik dreigen met een boete,

en als iemand onverbeterlijk tóch op mijn plek blijft parkeren,

dan schrijf ik een forse boete uit,

binnen 14 dagen over te maken naar mij.

Dat zal die foutparkeerders leren!

 

dia 2 - wegsleepregeling

Of ik kan de kinderen met stoepkrijt aan het werk zetten,

een groot kruis door mijn parkeervak laten tekenen: hier niet parkeren!

Of een bordje plaatsen: gereserveerde parkeerplek, wegsleepregeling van kracht.

De eerstvolgende die zich op mijn plek waagt, zal het weten!

Zonder pardon bel ik de wegsleepdienst…

…om vervolgens hard te worden uitgelachen.

‘Meneer, dat gaat zomaar niet.

Die parkeerplaats is een openbare parkeerplaats.

Parkeer uw auto maar 50 meter verder.

Goede middag nog!’

Tuut, tuut, tuut…

 

dia 3 – Gods laatste offensief / Lucas 20

Ik kan wel doen alsof ik de baas ben,

maar daarmee ben ik het nog niet.

Dat is precies het verwijt dat Jezus krijgt

als hij na een lange reis in Jeruzalem is aangekomen:

‘Jezus, je moet niet denken dat jij hier de baas bent.’

Daarop reageert Jezus met, alweer, een verhaal.

(Degenen die hier vorige week ook waren

zal het verhaal allicht bekend voorkomen: toen is het ook gelezen.

Maar ik ben ervan overtuigd dat je ook dan wel iets nieuws zult horen.)

Laten we het gaan lezen: Lucas 20:9-19.

 

Dit verhaal gaan we wat beter bekijken

vanuit het thema: ‘Gods laatste offensief’.

Want Jezus vertelt over hoe God alles op alles zet om jou te winnen.

 

1.    Wie is de baas?

dia 4 – is Jezus een indringer? (ezel)

Maar het begint met die vraag: wie is er nu eigenlijk de baas?

De afgelopen weken waren we met Jezus op reis naar Jeruzalem,

en luisterden we naar de verhalen die hij onderweg vertelde.

Nu is Jezus in Jeruzalem aangekomen en nadert de ontknoping.

Op een ezelsveulen maakte Jezus zijn opwachting in de Godsstad.

Hij werd onthaalt met de woorden van Psalm 118:

‘gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer.’

 

dia 5 - tempelreiniging

Én Jezus gedraagt zich als de baas.

Een bezoekje aan de tempel loopt gruwelijk uit de hand:

eigenhandig verjaagt Jezus er alle handelaars.

Waar Jezus onderweg vooral te maken had met Farizeeën,

jaagt hij nu de echt belangrijke mensen tegen zich in het harnas: de hogepriesters.

Voor hen is Jezus een indringer:

‘dat loopt Jeruzalem maar binnen en neemt de boel direct over!

Waar haalt hij het recht vandaag die handelaars eruit te zetten?!

En dan kiest hij ook nog de tempel – ónze tempel –

om het volk onderwijs te geven.

Wie denkt hij wel niet dat hij is?

Jezus is toch geen schriftgeleerde, hij heeft toch geen onderwijsbevoegdheid?

Hoe haalt hij het dan in zijn hoofd uitgerekend hier zijn leer te brengen?’

Maar ingrijpen – dat durven ze niet: Jezus is veel te populair.

 

Helaas voor hen weet Jezus van geen ophouden,

dus uiteindelijk gaan ze met Jezus in gesprek:

‘moet je eens even horen, dit is onze tempel,

wie geeft jou het recht de boel hier over te nemen?’

Zoals ik geen recht heb auto’s voor de deur weg te slepen,

zo heeft Jezus volgens de hogepriesters geen recht op de tempel.

 

dia 6 – nee: Jezus heeft alle rechten!

Maar Jezus draait de zaken volledig om!

Wie is er nu de indringer?

Heeft Jezus de tempel van de hogepriesters afgepakt?

Of is het andersom?

Dat is wat Jezus claimt: dat juist hij alle rechten heeft.

 

dia 7 - wijngaard

Jezus begint te vertellen: ‘een man legde een wijngaard aan.’

Jezus wil nog wel eens verhalen vertellen waarvan de betekenis niet direct duidelijk is,

maar in dit geval is Jezus glashelder:

als een man een wijngaard aanlegt, is God die man en Israël de wijngaard –

dat weet iedereen!

Zo staat het vaker in de bijbel, bijvoorbeeld in Jesaja 5:

‘Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten.’

Een wijngaard is voor Israël wat molens zijn in de Zaanstreek:

hét symbool van nationale, of in het geval van de molens: lokale, trots.

 

Met dat in het achterhoofd is de rest van de hoofdpersonen ook snel ingevuld.

De pachters, dat zijn de Joodse leiders,

de knechten van de eigenaar, dat zijn de profeten,

en de zoon: dat is Jezus zelf.

Dat is niet alleen met de kennis van achteraf duidelijk,

voor Jezus’ eerste toehoorders was er ook geen enkele twijfel

over wat Jezus nu eigenlijk bedoelde te zeggen.

Niet voor niets reageren de mensen met ‘dat nooit!’

 

Die pachters, de Joodse leiders dus, wil je eigenlijk niet in je wijngaard hebben…

Ze gedragen zich alsof de wijngaard van hen is.

Had de eigenaar maar niet op reis moeten gaan…

Als de eigenaar knechten stuurt om de huur op te halen,

worden die knechten uitgelachen en eruit gezet.

Het is werkelijk de omgekeerde wereld!

 

In feite kaatst Jezus de beschuldiging van de hogepriesters terug:

‘jullie zien mij als een indringer,

vragen je af waar ik het recht vandaan haal?

Misschien moeten jullie eens wat beter naar jezelf kijken.

Israël noch Jeruzalem noch de tempel is van jullie:

ze zijn de wijngaard van God!

Waar halen júllie het recht vandaan daar de baas te spelen,

om Gods wijngaard te bezetten?’

 

dia 8 - wereld

Wie is er nu eigenlijk de baas?

Ik denk dat wij er, net als die hogepriesters, een handje van hebben

de baas te spelen op Gods wereld.

We leven alsof de wereld van ons is, er is om ons gemak te dienen.

We willen geen verantwoording afleggen voor de keuzes die we maken,

want ‘het is mijn leven, en ik heb recht zelf te kiezen.’

Maar deze wereld is van God, en God heeft recht op mij!

 

2.    Gods wapen: liefde

dia 9 – Gods wapen: liefde

Het verhaal van Jezus is nog maar net begonnen.

Er is geen twijfel mogelijk over waar Jezus naartoe wil:

God heeft alle rechten, maar de Joodse leiders weigeren dat te erkennen.

En dan komt de volgende vraag: hoe gaat God zijn gezag herstellen?

Het antwoord is heel kort: Gods wapen is liefde.

Gods offensief is een offensief van liefde.

 

dia 10 – als wij God waren: geweld

Laten we even doen alsof we het verhaal nog niet verder hebben gelezen.

Dus alles wat weten is dat er een wijngaard is,

dat de eigenaar op reis is gegaan

en zijn wijngaard in het beheer van pachters heeft gegeven,

die weigeren huur te betalen.

Hoe zou de eigenaar reageren?

Als Jezus mij zou vragen:

‘zeg Mark, hoe loopt dit verhaal volgens jou af?’

dan zou dit mijn antwoord zijn.

 

dia 11 - deurwaarder

“Toen de eigenaar van de wanbetalende pachters hoorde, werd hij woedend.

‘Wie denken ze wel niet dat ze zijn?’

Op hoge poten stuurde hij een brief naar de pachters,

met daarin het dringende verzoek de huur binnen 3 werkdagen over te maken.

Elk uur liep de eigenaar naar het kantoor van zijn bank

om te controleren of zijn geld al binnen was,

maar steeds moest de bankbeambte hem teleurstellen.

De deadline verstreek en de pachters lieten het afweten.

 ‘Nu heb ik het vriendelijk geprobeerd,’ dacht de eigenaar,

‘blijkbaar luisteren ze daar niet naar: dan maar onvriendelijk.’

En hij schakelde een deurwaarder in.

Maar in de wijngaard werd de deurwaarder met hoongelach ontvangen:

‘jij komt zeker van die oude baas –

nou, zeg hem maar dat wij niet wensen te betalen.’

De deurwaarder koos eieren voor zijn geld, hij had geen zin in een knokpartij,

en keerde onverrichterzake terug.

Ondertussen werd de eigenaar alleen maar bozer:

‘dit kan zo niet langer doorgaan.’

Op het politiebureau waren ze dat roerend met hem eens.

Besloten werd om de ME in te schakelen:

met wapenstokken en pepperspray werd de wijngaard ontzet.

De voormalig pachters wachtte een lange straf,

en voortaan screende de eigenaar zijn pachters beter.”

 

dia 12 – God is anders: geeft al zijn liefde

Dat zou helemaal geen gek einde zijn toch?

Maar het verhaal van Jezus gaat heel anders!

De eigenaar lijkt een naïeve optimist, die het geduldig blijft proberen.

Als zijn eerste knecht de wijngaard uit gezet is,

stuurt hij gewoon een volgende knecht.

‘Misschien hebben ze het niet begrepen,

of zaten ze even krap bij kas – ik geef hen gewoon nog een kans.’

En zo gaat het maar door, zoals het in de geschiedenis van Israël ook doorging:

God stuurt de ene na de andere profeet,

maar niemand wil naar ze luisteren…

Elke keer weer: ‘jongens, deze wijngaard is van mij.

Samen kunnen we er iets prachtigs van maken,

maar dan moeten jullie wel meewerken. Deal?’

 

Maar steeds krijgt hij ‘nee, geen belangstelling’ te horen.

De eigenaar beseft ook wel dat nog meer knechten sturen niets zal uithalen.

Het wordt tijd voor zijn slotoffensief.

Normaal bij een slotoffensief worden alle soldaten ingeschakeld,

worden alle verloven ingetrokken en is het alles of niets.

Maar deze eigenaar stuurt geen gewapende troepen.

Hij stuurt zijn eigen zoon: voor hem zullen de pachters toch wel respect hebben?

Niet dus: de zoon wordt vermoord.

 

dia 13 - kruis

Waarom zet God het leven van zijn Zoon op het spel

voor mensen die toch  niet naar hem willen luisteren?

Waarom trekt God de stekker er niet gewoon uit?

Omdat dit typisch God is!

Hij weet dat liefde sterker is dan welk wapen dan ook.

Kwaad met kwaad vergelden lost uiteindelijk niets op.

De enige manier om écht van het kwaad te winnen

is consequent te reageren met liefde.

 

Dat doet God: voor dit slotoffensief geeft hij al zijn liefde.

Alles om tot onze harten door te dringen.

Want God wil ons helemaal niet uit zijn wijngaard zetten.

Het gaat God er niet eens zozeer om dat hij zijn wijngaard terug krijgt.

Het gaat hem er nog veel meer om dat hij jou voor zich wint!

Hij wil samen met mensen genieten van zijn wijngaard.

 

dia 14 – Gods liefde wint

Maar wint die liefde?

Het lijkt te mislukken…

De zoon wordt vermoord, en de eigenaar stelt met geweld orde op zaken.

Want als we zelfs naar Jezus niet willen luisteren,

zijn we onbereikbaar geworden voor Gods liefde.

 

Maar die kans is nog niet verkeken:

het is niet zo dat nu de zoon vermoord is, ons lot bezegeld is.

Jezus is Gods dringende appel:

‘wees toch niet eigenwijs, doe niet alsof het jouw wereld is,

maar geniet met mij van mijn wereld.’

Gods liefde hééft niet verloren:

na Goede Vrijdag komt Pasen,

en blijkt dat God het kwaad verslaat door het te ondergaan.

Daarbij Jezus haalt weer Psalm 118 aan,

die de mensen voor hem zongen toen hij op een ezel Jeruzalem introk:

‘de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden.’

 

3.    Laat je overwinnen

dia 15 – laat je overwinnen (vlag)

Jezus is Gods slotoffensief,

God trekt al zijn liefde uit de kast om jou te winnen.

En waar in Lucas 20 de mensen nog roepen: ‘dat nooit!’,

omdat ze niet kunnen geloven dat Jezus vermoord zal worden,

roepen ze een paar dagen later: ‘kruisig hem!’

En even daarna vertwijfeld: ‘wat hebben we gedaan.’

 

Het kruis wil doordringen tot afgestompte harten.

Dus laat het binnenkomen, juist deze week van Goede Vrijdag.

Het kruis is Gods laatste en verbluffend krachtige appel:

‘geef je over, zwaai de witte vlag,

laat je alsjeblieft door mijn liefde overwinnen,

want ik wil jou niet kwijt!’

Amen.