Preek - Lucas 5:27-32 en 1 Korintiërs 11:27-34 - JEZUS' MAALTIJD: WELKOM!

Inleiding

dia 1 – brood en wijn

Ik hoop dat jullie net zo van het ontbijt hebben genoten als ik:

samen eten is een feestje.

Dat komt mooi uit,

want als ik uitgepreekt ben gaan we wéér samen eten: de maaltijd van Jezus.

We zijn al een paar weken bezig

met een ontdekkingsreis in de wereld van die maaltijd.

We begonnen met de vraag ‘wat is de maaltijd eigenlijk’,

en zagen dat Jezus’ maaltijd een feest is.

In etappe 2 ging het om de vraag waarom we de maaltijd vieren.

Dat doen we omdat we aan de maaltijd heel intiem met Christus mogen omgaan:

wat seksualiteit is in een huwelijk, dát is de maaltijd in het christelijk geloof.

Vandaag de laatste etappe: voor wie is de maaltijd nu eigenlijk bedoeld?

Anders gezegd: wat is de dresscode?

 

dia 2 - hippie

Je kent ze vast: van die feestjes waarvoor een dresscode geldt.

Dat kan van alles zijn:

een eindfeest op school, waar iedereen in themakleding verschijnt.

Of een chique gelegenheid, een gala ofzo,

waar de dames geacht worden in galajurk te verschijnen

en de heren in smoking, of beter nog: in rokkostuum.

Of een nostalgisch feestje, omdat vroeger alles beter was,

waar je in flower-power-stijl moet verschijnen.

 

Er zullen vast mensen zijn die dat heerlijk vinden,

die helemaal los gaan op het bedenken van een outfit

waarmee jij de ster van de avond bent.

Ik ben niet zo iemand…

Ik krijg juist verschrikkelijke jeuk van dresscodes.

Het kan voor mij zelfs reden zijn om het feestje aan me voorbij te laten gaan.

Laat mij alsjeblieft mijzelf zijn! – dat is soms al ingewikkeld genoeg…

Van een feestje met dresscode kan ik niet genieten:

ik vraag me alleen nog maar af of ik wel aan de code voldoe

waardoor ik vergeet dat het een feest zou moeten zijn…

 

Ik ben dan ook enorm blij dat Menorah niet aan dresscodes doet.

Het staat zelfs op onze website, onder het kopje ‘wat trek ik aan?’

Daar staat: ‘binnen Menorah hebben we geen dresscode.

De één loopt in spijkerbroek, de ander in een goed pak.

Het is net waar jij je comfortabel en prettig bij voelt.’

Dat zijn woorden naar mijn hart!

 

dia 3 – Jezus’ maaltijd: welkom / Lucas 5 en 1 Korintiërs 11

Maar hoe zit dat met de maaltijd van Jezus?

Geldt daarvoor een dresscode?

Ik wil jullie graag meenemen in dat dat niet zo is.

Jezus hanteert geen dresscodes, bij Jezus en aan Jezus’ maaltijd ben je welkom!

Daar lezen we 2 bijbelgedeelten bij: Lucas 5:27-32 en 1 Korintiërs 11:27-34.

 

1.    Drempels…

dia 4 - …naar de maaltijd

Ik geef toe: dat waren 2 totaal verschillende stukjes bijbel!

Bij dat laatste stuk, dat Paulus aan de christenen in Korinthe schrijft,

zou je niet direct denken dat iedereen bij Jezus’ maaltijd welkom is.

Het lijkt er eerder op dat Paulus drempels opwerpt:

de maaltijd van Jezus kun je niet zomaar vieren!

Volgens Paulus kun je op onwaardige wijze de maaltijd vieren,

en vergrijp je je daarmee aan het lichaam en bloed van Jezus zelf.

Als je niet beseft waar het om gaat, roep je Gods oordeel over je af.

Daarom kun je maar beter eerst jezelf toetsen,

voordat je jezelf in het ongeluk stort.

Dat is best heftig!

 

Ik weet niet precies hoe dat in Menorah zit,

daarvoor loop ik hier nog te kort rond,

maar in het algemeen kun je wel zeggen

dat veel christenen een drempel ervaren naar de maaltijd van Jezus.

Vanuit de kerk is dat ook altijd gestimuleerd:

je kunt niet zomaar Jezus’ maaltijd vieren – je moet eerst aan de voorwaarden voldoen!

Je moet bijvoorbeeld eerst belijdenis hebben gedaan

voordat je met de maaltijd mee mag doen – dat is drempel nummer 1.

Als je dingen hebt uitgespookt die je als christen beter niet had kunnen uitspoken,

dan kun je de maaltijd misschien beter een keer overslaan – drempel nummer 2.

Mocht je deze 2 horden genomen hebben,

dan is er altijd nog drempel nummer 3: de zelfbeproeving.

Want Paulus zegt: toets eerst jezelf.

Hoe Paulus dat nou bedoelt, daar kom ik zometeen nog op,

maar wat er vaak van gemaakt is,

is dat jezelf moet afvragen hoe het er voorstaat met je geloof.

Op zich kan het helemaal geen kwaad jezelf die vraag zo af en toe te stellen,

maar het kan ook zomaar verzanden in een geestelijk navelstaren,

waar je jezelf helemaal de put in piekert.

Zo druk met de dresscode dat je het feest niet meer meemaakt.

 

dia 5 - …naar de kerk

Er liggen dus best wat drempels naar de maaltijd van Jezus.

Niet alléén naar de maaltijd trouwens.

Diezelfde drempel ligt ook voor de kerk.

Nee, in theorie niet.

In theorie is iedereen welkom in de kerk.

Dat stukje over de dresscode op onze website

is niet maar een vroom praatje:

we willen echt dat iedereen zich hier welkom voelt.

Want God houdt net zoveel van de supervrijwilliger

die altijd klaar staat om zich voor Gods koninkrijk in te zetten,

als van de draaideurcrimineel,

die door zijn eigen keuzes geen ander leven meer kan leiden.

 

dia 6 – gemetselde deur

Maar je kunt wel zeggen dat er geen dresscode is -

als ondertussen iedereen in statige zwarte kleding komt,

dan voel jij je in je gerafelde korte broek en doodshoofd T-shirt toch wel bekeken…

En als er alleen maar keurige brave burgers zitten,

dan gaat daar toch de suggestie van uit

dat je eerst je leven op orde moet hebben voordat je een kerk kunt binnenstappen.

Ook al wíllen we dat helemaal niet uitstralen!

Vergis je niet: voor veel mensen is de drempel naar de kerk torenhoog.

Je zou net zo goed de deur dicht kunnen metselen…

Ik ben ervan overtuigd dat er veel te veel Zaankanters zijn

die best meer over Jezus zouden willen weten,

maar die niet over de drempel van een kerk heen komen.

 

2.    Jezus verwelkomt

dia 7 – Jezus’ tafelgenoten: een bont gezelschap

Er liggen dus hoge drempels,

zowel naar Jezus’ maaltijd als naar de kerk.

Toch blijf ik volhouden dat iedereen bij Jezus welkom is,

dat iedereen in de kerk welkom is,

en dat je bij Jezus’ maaltijd welkom bent.

Want zo is Jezus: hij verwelkomt!

 

dia 8 – blauwe envelop

Als je wilt weten voor wie de maaltijd van Jezus is,

dan kun je het beste kijken naar met wie Jezus eet.

Wie zijn Jezus’ tafelgenoten?

Daarom lazen we dat gedeelte uit Lucas.

En wat blijkt dan? Jezus eet met een bont gezelschap!

Jezus eet met Levi en zijn vrienden.

Deze Levi was een tollenaar, een belastingambtenaar.

Nu zijn belastingambtenaren volgens mij

nog nooit een heel geliefde doelgroep geweest,

ik bedoel, elke blauwe envelop bezorgt mij weer een hartverzakking,

maar als die ambtenaren ook nog eens corrupt zijn…

En als dat nou alles was… maar nee: ze heulen ook nog eens met de vijand.

Tollenaars zijn NSB’ers, en in de ogen van de meeste Joden daarom vijand van God.

Dus wat heeft Jezus daar te zoeken?

Dat is ook precies wat de keurige schriftgeleerden en Farizeeën Jezus verwijten:

wat bezielt Jezus met tollenaars en andere zondaars te eten?!

 

dia 9 – (afbeelding weg)

Daarbij moet je ook weten dat eten veel meer is

dan een maaltijd naar binnen schuiven.

Ik hoop dat jullie daar bij het ontbijt ook iets van gemerkt hebben.

Met iemand eten, zeker in de tijd van Jezus, is je aan iemand verbinden.

En Jezus heeft er dus geen enkele moeite mee zich aan zondaars te verbinden.

Sterker nog: hij ziet het als zijn missie.

Dat mag je gerust doortrekken naar de maaltijd van Jezus:

ook daar eet je met Jezus, verbindt Jezus zich aan jou.

Blijkbaar is eten met Jezus niet alleen weggelegd

voor hen die met een geweldig geloofsleven kunnen pronken,

maar juist ook voor iedereen die Jezus nodig heeft

om uit de gevangenis van foute keuzes te komen –

voor iedereen die genade zoekt.

 

dia 10 – wat in Korinthe écht aan de hand is: buitensluiting (banket)

Jezus sluit dus niemand buiten!

En dat is precies wat in Korinte aan de hand is.

Het lijkt misschien alsof Paulus daar allemaal drempels opwerpt,

maar het zijn de Korintiërs zelf die drempels opwerpen.

In tegenstelling tot Jezus sluiten zij wél mensen buiten – dát is hun fout!

Net als hier vanochtend werd in Korinthe de maaltijd van Jezus

gecombineerd met een gewone maaltijd.

De rijke gemeenteleden, die niet meer hoefden te werken,

begonnen alvast met een waar feestmaal: goed vlees en dure wijn.

Tegen de tijd dat de wat minder vermogende gemeenteleden klaar waren met werken

en bij de maaltijd arriveerden,

troffen ze hun rijkere geloofsgenoten dronken aan,

en vonden ze de hond in de pot.

Met wat geluk was er voor hen nog een klapstoeltje,

en anders moesten ze maar op de grond zitten.

Het was ronduit vernederend!

 

Jezelf eerst toetsen, dat gaat dus helemaal niet over de vraag

of jouw geloof wel goed genoeg is.

Voor mijzelf gesproken: dat is het niet…

Het punt is dat bij Jezus’ maaltijd niemand mag worden buitengesloten!

Het zijn niet de zondaars en de twijfelaars

die zich  nog eens goed achter de oren moeten krabben

of zij nu wel Jezus’ maaltijd kunnen vieren.

Dat geldt juist voor de huichelaars, die geheel in strijd met wie Jezus is,

liever anderen vernederen dan zichzelf.

 

dia 11 – Jezus nodigt uit: eet met mij!

Jezus nodigt juist uit: éét met mij!

De vraag ‘wie mag de maaltijd van Jezus vieren?’

is dan ook helemaal geen goede vraag!

De vraag is niet of het mag, de vraag is of je het wílt!

Wil jij je verbinden aan Jezus

en aan dat bonte gezelschap van Jezus’ tafelgenoten?

Of voel je je daar te goed voor?

Maar Jezus is volstrekt duidelijk: ‘eet toch met me!’

 

Intermezzo: En kinderen dan?

dia 12 - kinderen

Even tussendoor: hoe zit dat dan met kinderen?

In veel gereformeerde kerken, zo ook in Menorah, vieren zij de maaltijd niet mee.

Het klassieke argument daarvoor

is dat je wel moet beseffen waar je mee bezig bent.

Daarin hoor je die woorden uit 1 Korintiërs 11 terug:

op onwaardige wijze vieren, jezelf toetsen, veroordeling afroepen…

Maar met wat ik daar al over heb gezegd,

zal het waarschijnlijk geen verrassing zijn

dat ik dat niet zo’n sterk argument vindt…

 

Bovendien moeten we niet doen alsof het altijd al zo is geweest.

Bij het Joodse Pesachmaal, de voorloper van Jezus’ maaltijd,

deden de kinderen juist volop mee!

In de bijbel staat niets over hoe dat bij de maaltijd van Jezus ging,

maar voor christenen uit de tijd daar direct na,

was het volstrekt vanzelfsprekend dat kinderen meededen.

Pas rond de 12e/13e eeuw ging dat veranderen.

Tenminste, in de Westerse kerk.

In de Oosters-Orthodoxe kerken doen kinderen nog altijd mee.

In het westen kwam een leeftijdsgrens: vanaf ongeveer 7 jaar mag je meedoen.

Mensen als Luther en Calvijn, bij wie de gereformeerde kerken begonnen,

veranderden daar weinig aan.

Bij Luther deden kinderen zo rond hun 7e belijdenis van hun geloof,

Calvijn stelde dat uit tot hun 10e.

De synode van Dordrecht van 1578 beklaagt zich er zelfs over

dat er jongeren van 15 zijn die nog altijd geen belijdenis hebben gedaan.

Pas veel later, vanaf ongeveer 1800, wordt dat de norm:

je doet belijdenis als je 18 bent, of 20, of nog later.

 

Dat is zo gegroeid, maar er is wel alle reden nog eens goed na te denken

over de plek van kinderen en jongeren bij de maaltijd en het doen van belijdenis.

Dat is dan ook een van de thema’s voor de volgende gemeentevergadering.

Wordt vervolgd dus!

 

3.    Verwelkomende gemeenschap

dia 13 – Jezus verwelkomt – dan wij ook!

Terug naar de hoofdlijn:

Jezus is blij met iedereen die met hem wil eten.

En als Jezus mensen verwelkomt,

laten wij dat dan ook doen.

 

Daarom ben je welkom bij de maaltijd,

ook als je vandaag bij ons te gast bent.

Als jij je aan Jezus én zijn tafelgenoten wilt verbinden,

want dat doe je bij Jezus’ maaltijd, dan ben je welkom!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Menorah welkom is,

zoals iedereen bij Jezus welkom is.

Dat is direct ook een opdracht:

laten we alsjeblieft geen andere drempels opwerpen dan Jezus!

Laten we het niet moeilijker maken dan het is

alsof er meer nodig is dan Jezus om een christen te kunnen zijn.

 

dia 14 – op zoek naar Zaankanters

Maar hoe laag we de drempel ook houden,

zelfs al slopen we de hele muur van deze zaal,

dan nog blijft er voor veel mensen een drempel.

Er zijn zoveel méér Zaankanters die welkom zijn bij de maaltijd van Jezus!

Bij die vraag ‘voor wie is de maaltijd?’

kun je denken dat het maar voor een klein groepje is,

maar het is juist voor veel méér mensen!

Laten we hen zoeken:

die Zaankanters die best meer over Jezus willen weten,

maar nooit over de drempel van de kerk komen.

Stap de drempel over naar mensen die anders zijn dan jij.

Kom uit je bubbel van soortgenoten en gelijkgestemden.

En laten we dat niet alleen als individuele christenen doen, maar ook als kerk!

 

Want Levi, de tollenaar, hoeft de drempel ook niet over!

Levi wordt door Jezus niet uitgenodigd om te komen eten,

nee: Jezus zelf stapt de drempel over en komt bij Levi eten!

Jezus stapt de drempel over om met ons, om met jou, te eten!

Amen.

Lucas 5:27-32 en 1 Korintiërs 11:27-34 - JEZUS' MAALTIJD: WELKOM!

Inleiding

dia 1 – brood en wijn

Ik hoop dat jullie net zo van het ontbijt hebben genoten als ik:

samen eten is een feestje.

Dat komt mooi uit,

want als ik uitgepreekt ben gaan we wéér samen eten: de maaltijd van Jezus.

We zijn al een paar weken bezig

met een ontdekkingsreis in de wereld van die maaltijd.

We begonnen met de vraag ‘wat is de maaltijd eigenlijk’,

en zagen dat Jezus’ maaltijd een feest is.

In etappe 2 ging het om de vraag waarom we de maaltijd vieren.

Dat doen we omdat we aan de maaltijd heel intiem met Christus mogen omgaan:

wat seksualiteit is in een huwelijk, dát is de maaltijd in het christelijk geloof.

Vandaag de laatste etappe: voor wie is de maaltijd nu eigenlijk bedoeld?

Anders gezegd: wat is de dresscode?

 

dia 2 - hippie

Je kent ze vast: van die feestjes waarvoor een dresscode geldt.

Dat kan van alles zijn:

een eindfeest op school, waar iedereen in themakleding verschijnt.

Of een chique gelegenheid, een gala ofzo,

waar de dames geacht worden in galajurk te verschijnen

en de heren in smoking, of beter nog: in rokkostuum.

Of een nostalgisch feestje, omdat vroeger alles beter was,

waar je in flower-power-stijl moet verschijnen.

 

Er zullen vast mensen zijn die dat heerlijk vinden,

die helemaal los gaan op het bedenken van een outfit

waarmee jij de ster van de avond bent.

Ik ben niet zo iemand…

Ik krijg juist verschrikkelijke jeuk van dresscodes.

Het kan voor mij zelfs reden zijn om het feestje aan me voorbij te laten gaan.

Laat mij alsjeblieft mijzelf zijn! – dat is soms al ingewikkeld genoeg…

Van een feestje met dresscode kan ik niet genieten:

ik vraag me alleen nog maar af of ik wel aan de code voldoe

waardoor ik vergeet dat het een feest zou moeten zijn…

 

Ik ben dan ook enorm blij dat Menorah niet aan dresscodes doet.

Het staat zelfs op onze website, onder het kopje ‘wat trek ik aan?’

Daar staat: ‘binnen Menorah hebben we geen dresscode.

De één loopt in spijkerbroek, de ander in een goed pak.

Het is net waar jij je comfortabel en prettig bij voelt.’

Dat zijn woorden naar mijn hart!

 

dia 3 – Jezus’ maaltijd: welkom / Lucas 5 en 1 Korintiërs 11

Maar hoe zit dat met de maaltijd van Jezus?

Geldt daarvoor een dresscode?

Ik wil jullie graag meenemen in dat dat niet zo is.

Jezus hanteert geen dresscodes, bij Jezus en aan Jezus’ maaltijd ben je welkom!

Daar lezen we 2 bijbelgedeelten bij: Lucas 5:27-32 en 1 Korintiërs 11:27-34.

 

1.    Drempels…

dia 4 - …naar de maaltijd

Ik geef toe: dat waren 2 totaal verschillende stukjes bijbel!

Bij dat laatste stuk, dat Paulus aan de christenen in Korinthe schrijft,

zou je niet direct denken dat iedereen bij Jezus’ maaltijd welkom is.

Het lijkt er eerder op dat Paulus drempels opwerpt:

de maaltijd van Jezus kun je niet zomaar vieren!

Volgens Paulus kun je op onwaardige wijze de maaltijd vieren,

en vergrijp je je daarmee aan het lichaam en bloed van Jezus zelf.

Als je niet beseft waar het om gaat, roep je Gods oordeel over je af.

Daarom kun je maar beter eerst jezelf toetsen,

voordat je jezelf in het ongeluk stort.

Dat is best heftig!

 

Ik weet niet precies hoe dat in Menorah zit,

daarvoor loop ik hier nog te kort rond,

maar in het algemeen kun je wel zeggen

dat veel christenen een drempel ervaren naar de maaltijd van Jezus.

Vanuit de kerk is dat ook altijd gestimuleerd:

je kunt niet zomaar Jezus’ maaltijd vieren – je moet eerst aan de voorwaarden voldoen!

Je moet bijvoorbeeld eerst belijdenis hebben gedaan

voordat je met de maaltijd mee mag doen – dat is drempel nummer 1.

Als je dingen hebt uitgespookt die je als christen beter niet had kunnen uitspoken,

dan kun je de maaltijd misschien beter een keer overslaan – drempel nummer 2.

Mocht je deze 2 horden genomen hebben,

dan is er altijd nog drempel nummer 3: de zelfbeproeving.

Want Paulus zegt: toets eerst jezelf.

Hoe Paulus dat nou bedoelt, daar kom ik zometeen nog op,

maar wat er vaak van gemaakt is,

is dat jezelf moet afvragen hoe het er voorstaat met je geloof.

Op zich kan het helemaal geen kwaad jezelf die vraag zo af en toe te stellen,

maar het kan ook zomaar verzanden in een geestelijk navelstaren,

waar je jezelf helemaal de put in piekert.

Zo druk met de dresscode dat je het feest niet meer meemaakt.

 

dia 5 - …naar de kerk

Er liggen dus best wat drempels naar de maaltijd van Jezus.

Niet alléén naar de maaltijd trouwens.

Diezelfde drempel ligt ook voor de kerk.

Nee, in theorie niet.

In theorie is iedereen welkom in de kerk.

Dat stukje over de dresscode op onze website

is niet maar een vroom praatje:

we willen echt dat iedereen zich hier welkom voelt.

Want God houdt net zoveel van de supervrijwilliger

die altijd klaar staat om zich voor Gods koninkrijk in te zetten,

als van de draaideurcrimineel,

die door zijn eigen keuzes geen ander leven meer kan leiden.

 

dia 6 – gemetselde deur

Maar je kunt wel zeggen dat er geen dresscode is -

als ondertussen iedereen in statige zwarte kleding komt,

dan voel jij je in je gerafelde korte broek en doodshoofd T-shirt toch wel bekeken…

En als er alleen maar keurige brave burgers zitten,

dan gaat daar toch de suggestie van uit

dat je eerst je leven op orde moet hebben voordat je een kerk kunt binnenstappen.

Ook al wíllen we dat helemaal niet uitstralen!

Vergis je niet: voor veel mensen is de drempel naar de kerk torenhoog.

Je zou net zo goed de deur dicht kunnen metselen…

Ik ben ervan overtuigd dat er veel te veel Zaankanters zijn

die best meer over Jezus zouden willen weten,

maar die niet over de drempel van een kerk heen komen.

 

2.    Jezus verwelkomt

dia 7 – Jezus’ tafelgenoten: een bont gezelschap

Er liggen dus hoge drempels,

zowel naar Jezus’ maaltijd als naar de kerk.

Toch blijf ik volhouden dat iedereen bij Jezus welkom is,

dat iedereen in de kerk welkom is,

en dat je bij Jezus’ maaltijd welkom bent.

Want zo is Jezus: hij verwelkomt!

 

dia 8 – blauwe envelop

Als je wilt weten voor wie de maaltijd van Jezus is,

dan kun je het beste kijken naar met wie Jezus eet.

Wie zijn Jezus’ tafelgenoten?

Daarom lazen we dat gedeelte uit Lucas.

En wat blijkt dan? Jezus eet met een bont gezelschap!

Jezus eet met Levi en zijn vrienden.

Deze Levi was een tollenaar, een belastingambtenaar.

Nu zijn belastingambtenaren volgens mij

nog nooit een heel geliefde doelgroep geweest,

ik bedoel, elke blauwe envelop bezorgt mij weer een hartverzakking,

maar als die ambtenaren ook nog eens corrupt zijn…

En als dat nou alles was… maar nee: ze heulen ook nog eens met de vijand.

Tollenaars zijn NSB’ers, en in de ogen van de meeste Joden daarom vijand van God.

Dus wat heeft Jezus daar te zoeken?

Dat is ook precies wat de keurige schriftgeleerden en Farizeeën Jezus verwijten:

wat bezielt Jezus met tollenaars en andere zondaars te eten?!

 

dia 9 – (afbeelding weg)

Daarbij moet je ook weten dat eten veel meer is

dan een maaltijd naar binnen schuiven.

Ik hoop dat jullie daar bij het ontbijt ook iets van gemerkt hebben.

Met iemand eten, zeker in de tijd van Jezus, is je aan iemand verbinden.

En Jezus heeft er dus geen enkele moeite mee zich aan zondaars te verbinden.

Sterker nog: hij ziet het als zijn missie.

Dat mag je gerust doortrekken naar de maaltijd van Jezus:

ook daar eet je met Jezus, verbindt Jezus zich aan jou.

Blijkbaar is eten met Jezus niet alleen weggelegd

voor hen die met een geweldig geloofsleven kunnen pronken,

maar juist ook voor iedereen die Jezus nodig heeft

om uit de gevangenis van foute keuzes te komen –

voor iedereen die genade zoekt.

 

dia 10 – wat in Korinthe écht aan de hand is: buitensluiting (banket)

Jezus sluit dus niemand buiten!

En dat is precies wat in Korinte aan de hand is.

Het lijkt misschien alsof Paulus daar allemaal drempels opwerpt,

maar het zijn de Korintiërs zelf die drempels opwerpen.

In tegenstelling tot Jezus sluiten zij wél mensen buiten – dát is hun fout!

Net als hier vanochtend werd in Korinthe de maaltijd van Jezus

gecombineerd met een gewone maaltijd.

De rijke gemeenteleden, die niet meer hoefden te werken,

begonnen alvast met een waar feestmaal: goed vlees en dure wijn.

Tegen de tijd dat de wat minder vermogende gemeenteleden klaar waren met werken

en bij de maaltijd arriveerden,

troffen ze hun rijkere geloofsgenoten dronken aan,

en vonden ze de hond in de pot.

Met wat geluk was er voor hen nog een klapstoeltje,

en anders moesten ze maar op de grond zitten.

Het was ronduit vernederend!

 

Jezelf eerst toetsen, dat gaat dus helemaal niet over de vraag

of jouw geloof wel goed genoeg is.

Voor mijzelf gesproken: dat is het niet…

Het punt is dat bij Jezus’ maaltijd niemand mag worden buitengesloten!

Het zijn niet de zondaars en de twijfelaars

die zich  nog eens goed achter de oren moeten krabben

of zij nu wel Jezus’ maaltijd kunnen vieren.

Dat geldt juist voor de huichelaars, die geheel in strijd met wie Jezus is,

liever anderen vernederen dan zichzelf.

 

dia 11 – Jezus nodigt uit: eet met mij!

Jezus nodigt juist uit: éét met mij!

De vraag ‘wie mag de maaltijd van Jezus vieren?’

is dan ook helemaal geen goede vraag!

De vraag is niet of het mag, de vraag is of je het wílt!

Wil jij je verbinden aan Jezus

en aan dat bonte gezelschap van Jezus’ tafelgenoten?

Of voel je je daar te goed voor?

Maar Jezus is volstrekt duidelijk: ‘eet toch met me!’

 

Intermezzo: En kinderen dan?

dia 12 - kinderen

Even tussendoor: hoe zit dat dan met kinderen?

In veel gereformeerde kerken, zo ook in Menorah, vieren zij de maaltijd niet mee.

Het klassieke argument daarvoor

is dat je wel moet beseffen waar je mee bezig bent.

Daarin hoor je die woorden uit 1 Korintiërs 11 terug:

op onwaardige wijze vieren, jezelf toetsen, veroordeling afroepen…

Maar met wat ik daar al over heb gezegd,

zal het waarschijnlijk geen verrassing zijn

dat ik dat niet zo’n sterk argument vindt…

 

Bovendien moeten we niet doen alsof het altijd al zo is geweest.

Bij het Joodse Pesachmaal, de voorloper van Jezus’ maaltijd,

deden de kinderen juist volop mee!

In de bijbel staat niets over hoe dat bij de maaltijd van Jezus ging,

maar voor christenen uit de tijd daar direct na,

was het volstrekt vanzelfsprekend dat kinderen meededen.

Pas rond de 12e/13e eeuw ging dat veranderen.

Tenminste, in de Westerse kerk.

In de Oosters-Orthodoxe kerken doen kinderen nog altijd mee.

In het westen kwam een leeftijdsgrens: vanaf ongeveer 7 jaar mag je meedoen.

Mensen als Luther en Calvijn, bij wie de gereformeerde kerken begonnen,

veranderden daar weinig aan.

Bij Luther deden kinderen zo rond hun 7e belijdenis van hun geloof,

Calvijn stelde dat uit tot hun 10e.

De synode van Dordrecht van 1578 beklaagt zich er zelfs over

dat er jongeren van 15 zijn die nog altijd geen belijdenis hebben gedaan.

Pas veel later, vanaf ongeveer 1800, wordt dat de norm:

je doet belijdenis als je 18 bent, of 20, of nog later.

 

Dat is zo gegroeid, maar er is wel alle reden nog eens goed na te denken

over de plek van kinderen en jongeren bij de maaltijd en het doen van belijdenis.

Dat is dan ook een van de thema’s voor de volgende gemeentevergadering.

Wordt vervolgd dus!

 

3.    Verwelkomende gemeenschap

dia 13 – Jezus verwelkomt – dan wij ook!

Terug naar de hoofdlijn:

Jezus is blij met iedereen die met hem wil eten.

En als Jezus mensen verwelkomt,

laten wij dat dan ook doen.

 

Daarom ben je welkom bij de maaltijd,

ook als je vandaag bij ons te gast bent.

Als jij je aan Jezus én zijn tafelgenoten wilt verbinden,

want dat doe je bij Jezus’ maaltijd, dan ben je welkom!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Menorah welkom is,

zoals iedereen bij Jezus welkom is.

Dat is direct ook een opdracht:

laten we alsjeblieft geen andere drempels opwerpen dan Jezus!

Laten we het niet moeilijker maken dan het is

alsof er meer nodig is dan Jezus om een christen te kunnen zijn.

 

dia 14 – op zoek naar Zaankanters

Maar hoe laag we de drempel ook houden,

zelfs al slopen we de hele muur van deze zaal,

dan nog blijft er voor veel mensen een drempel.

Er zijn zoveel méér Zaankanters die welkom zijn bij de maaltijd van Jezus!

Bij die vraag ‘voor wie is de maaltijd?’

kun je denken dat het maar voor een klein groepje is,

maar het is juist voor veel méér mensen!

Laten we hen zoeken:

die Zaankanters die best meer over Jezus willen weten,

maar nooit over de drempel van de kerk komen.

Stap de drempel over naar mensen die anders zijn dan jij.

Kom uit je bubbel van soortgenoten en gelijkgestemden.

En laten we dat niet alleen als individuele christenen doen, maar ook als kerk!

 

Want Levi, de tollenaar, hoeft de drempel ook niet over!

Levi wordt door Jezus niet uitgenodigd om te komen eten,

nee: Jezus zelf stapt de drempel over en komt bij Levi eten!

Jezus stapt de drempel over om met ons, om met jou, te eten!

Amen.